CREW LIST (LIST POSÁDKY)

Crew list je zákonným požadavkem, aby byly chorvatskému a každému jinému ministerstvu námořních záležitostí zasílány seznamy posádek a každého plavidla země, těch vod, v jakých se plavidlo plaví, tedy v chorvatských a všech ostatních. Slouží to na ochranu posádky v krizových situacích. 

PALUBNÍ DENÍK

je povinností každé posádky ho zřizovat z důvodu zjištění skutečností v případě krizových situacích. 

PRÁVO KAPITÁNA

Právo kapitána dle námořního zákona je možnost vyloučit osobu z posádky bez náhrady škody v případě, že ohrožuje zdraví své, nebo posádky během plavby, nebo jinak vážně zasahuje do bezpečnosti plavby a tím ohrožuje posádku nebo jiná plavidla.